Raport z rekrutacji do mobilności w ramach projektu „Droga do lepszych kompetencji” w programie Erasmus Plus

Informujemy, że zakończono rekrutację do szkolenia pt.:”Kompetencje cyfrowe dla kadry osób pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym” w ramach projektu pt.:”Droga do lepszych kompetencji” finansowanego z programu Erasmus Plus.

W dniach od 24 do 29 kwietnia 2022 r. w ramach projektu odbędzie się wyjazd szkoleniowy do Saint Brieuc we Francji, który ma za zadanie podniesienie kompetencji cyfrowych wśród członków i wolontariuszy Stowarzyszenia DROGA.