Podsumowanie działań świetlicy profilaktycznej w ramach projektu „Przemoc to niemoc”

Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie działań Świetlicy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem przemocy w ramach projektu „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”.

W zajęciach warsztatowych i indywidualnych prowadzonych przez Annę Burcz i Mariolę Olewnik od listopada 2021 roku bierze udział 20 uczestników i uczestniczek. Zajęcia odbywają się w poniedziałki od godz. 15.00 w siedzibie MOPS w Olsztynku. Stworzony został program adresowany do dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 10 do 17 lat, narażonych na sytuację przemocy w rodzinie. Ma on na celu poprawę sytuacji społecznej i emocjonalnej uczestników, dokonanie zmian w postawach i zachowaniach uczestników. Istotą programu jest również odreagowanie emocjonalne, uczenie pozytywnego patrzenia na siebie, przełamywanie utrwalonych stereotypów dotyczących niemożności zmiany swojego zachowania, wprowadzanie korekt postaw uczestników w zetknięciu się z trudnymi sytuacjami powiązanymi z aktami przemocy w rodzinie.
Dodatkowo zorganizowano zajęcia aktywizacyjne- wyjście do kina Grunwald w Olsztynku na film pt. „Sing 2” oraz dwa wyjścia do Restauracji „Ratuszowej” w Olsztynku.

Projekt pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania” jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.