Zmiana w grafiku dyżurów specjalistów w ramach projektu pt.:”Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej”

Informujemy, że w ramach projektu pt.:”Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej” nastąpiła zmiana.

Od dnia 1 kwietnia 2022 r. nieodpłatne dyżury telefoniczne oraz za pośrednictwem platformy doxy.me (pokój fioletowy, https://doxy.me/fioletowy) odbywać się będą z Agnieszką – psycholożką w każdy czwartek w godzinach od 11.00 do 13.30.

Zapraszamy do kontaktu.

Realizacja projektu „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej” jest finansowana w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) na lata 2014-2021.