Harmonogram pracy punktów konsultacyjnych przy MOPS

Od 4 maja 2022 r. wznowiły działalność punkty konsultacyjne działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku. Program punktów realizowany jest przez Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynku.

Harmonogram pracy punktów konsultacyjnych:

PONIEDZIAŁEK

800-1100 Dyżur Prawnika

WTOREK

900 – 1100 Punkt konsultacyjno – terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

ŚRODA

800 – 1100 Punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla osób doznających przemocy w rodzinie

1100 – 1400 Punkt konsultacyjny dla osób współuzależnionych

CZWARTEK

800 – 1100 Psychologiczny punkt konsultacyjny dla młodzieży