Dyżury specjalistów prowadzących konsultacje indywidualne dla ofiar i sprawców przemocy

Przypominamy, że w ramach projektu pt.:”Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” odbywają się dyżury terapeutów prowadzących indywidualne konsultacje terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie.

Indywidulane konsultacje odbywają się w każdą środę w Olsztynku przy ul. Niepodległości 19 i prowadzone są przez doświadczonych terapeutów: Pana Krzysztofa Rubasa (w godzinach od 14.00 do 17.00 ) oraz Panią Ewę Szerszeniewską (w godzinach od 15.00 do 18.00).

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników grupy z problematyką sprawczości przemocy w rodzinie oraz uświadomienie związku sprawczości przemocy z problemami w zakresie funkcjonowania społecznego i rodzinnego. W ramach zajęć poruszane będą indywidualne problemy w kontekście strukturalnym związanym m.in. z występowaniem cykli przemoc, zrozumienia mechanizmów używania przemocy jako taktyki kontroli i zastraszania, analizowanie przemocy emocjonalnej, rozumienie używania przemocy jako techniki kontroli oraz inne.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.

Projekt pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.