Seminarium informacyjne w projekcie „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

W dniu 9 września o godz. 11.00 w Salonie Wystawowym, Dom Mrongowiusza przy ul. Rynek 3 w Olsztynku odbędzie się seminarium informacyjne poświęcone wdrażaniu projektu „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Seminarium będzie okazją do przedstawienia działań zaplanowanych w projekcie, którego celem jest wzrost zaangażowania społeczności lokalnej, mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności zaś mieszkańców gminy Olsztynek, w zadania związane z przeciwdziałaniem zjawisku przemocy w rodzinie. W ramach projektu opracowane zostaną specjalistyczne i partycypacyjne programy wspierające rozwój kompetencji ekspertów ale również przedstawicieli społeczności lokalnych niewiązanych z tematyką zapobiegania i zwalczenia przemocy w rodzinie, które prowadzą do wzrostu aktywności tych społeczności w wysiłkach na rzecz ograniczania przemocy.

Seminarium będzie okazją do uroczystego wręczenia nagród laureatom konkursu pt.:”Moja rodzina wolna od przemocy”.

Seminarium zostanie zorganizowane we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynku.

Partnerem projektu jest Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej.

Zapraszamy do wzięcia udziału. Zgłoszenia do udziału przyjmowane są na adres mailowy Stowarzyszenia Droga oraz do osoby kontaktowej z MOPS w Olsztynku – Pani Moniki Gosik.

Projekt „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” jest finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.