Relacja z konferencji „From harm to hope” w Dublinie

W dniach 17-19 sierpnia 2022 r. w Dublinie odbywa się konferencja pt.”From harm to hope” organizowana przez europejską sieć „Work With Perpetrators” we współpracy z Men’s Development Network i MOVE Ireland.

Głównym tematem konferencji jest dotarcie do młodych ludzi w wieku do 25 lat, stosujących przemoc w związkach oraz przemoc wobec własnych dzieci i/lub rodziców. Na konferencji omawiane są kluczowe kwestie, z jakimi borykają się terapeuci prowadzący terapie dla młodych sprawców przemocy oraz metody angażowania i utrzymywania młodych ludzi w programach terapeutycznych.

Konferencje pozwoli na przyjrzenie się sposobom bardziej efektywnej pracy z młodzieżą, zwłaszcza oddziaływanie rolą mediów społecznościowych, zachowania randkowe i przemoc seksualna oraz wpływ rówieśników.

Program konferencji:

Udział w konferencji „From harm to hope” był możliwy dzięki realizacji projektu „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Projekt jest finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.