Rusza rekrutacja do mobilności w projekcie pt.:”Droga do lepszych kompetencji” w ramach programu Erasmus Plus

Informujemy, że rusza rekrutacja dla członków i wolontariuszy stowarzyszenia do mobilności w projekcie pt.:”Droga do lepszych kompetencji” w ramach programu Erasmus Plus. W ramach projektu przewidziana jest mobilność na Maltę oraz szkolenie pt. „Prowadzenie wsparcia online dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” organizowane przez Victim Support Malta, które ma za zadanie podniesienie kompetencji zawodowych członków i wolontariuszy Stowarzyszenia DROGA.

Informację o rekrutacji udziela Pani Anna Burcz, Prezes Stowarzyszenia DROGA, która jednocześnie koordynuje działania projektowe.

Pobierz kwestionariusz osobowy dla kandydatów do udziału w projekcie.

Mobilność odbędzie się w ramach projektu pt.:”Droga do lepszych kompetencji” finansowanego ze środków UE z programu Erasmus +.