Spotkanie online członków, członikń i sympatyków Stowarzyszenia DROGA

W dniu 23 listopada br. o godz. 18.00 organizowane jest spotkanie online dla członków, członkiń i sympatyków Stowarzyszenia DROGA.

Tematem spotkania będzie umówienie przeszłych, bieżących i przyszłych działań podejmowanych przez Stowarzyszenie, w tym projektów i problemów związanych z ich wdrażaniem.

Spotkanie odbędzie się na platformie Clickmeeting. Linki do spotkania zostaną rozesłane pocztą elektroniczną.

Obecność mile widzialna.