Pilotaż autorskiego programu „W sieci przemocy” w szkołach

W listopadzie 2022 r. odbędzie się seria pilotażowych szkoleń z zasad wdrażania autorskiego programu edukacyjno-profilaktycznego stworzonego przez ekspertów stowarzyszenia DROGA.

W ramach pilotażu 10 nauczycieli przeprowadzi szkolenie dla łącznie 200 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jednym z głównym celów programu jest przeciwdziałanie różnym formom przemocy domowej i szkolnej wśród młodzieży oraz wyposażenie nauczycieli w jak najlepsze narzędzia umożliwiające wykrywanie wszelkich form przemocy.

Wnioski z pilotażu będą podstawą do przygotowania publikacji programu szkoleniowego w formie książkowej, która ukaże się w przyszłym roku.

Szkolenie to stanowi część projektu pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, który jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.