Materiały edukacyjne do europejskiej kampanii społecznej ResponsibleTogether22: część I

Poniżej przedstawiamy pierwszą część materiałów graficznych do europejskiej kampanii społecznej ResponsibleTogether22 związanej z przeciwdziałaniem przemocy w bliskich związkach, a poświęconej przemocy dzieci i młodzieży wobec własnych rodziców.

Przemoc dzieci i młodzieży wobec własnych rodziców – PeDeNaR (po angielsku CAPVA) jest zazwyczaj wynikiem braku pozytywnych wzorców, w szczególności braku alternatywy wobec zachowań przemocowych. W konsekwencji czego, rodzice nieświadomie lub świadomie pielęgnując zachowania przemocowe sami stają się ofiarami przemocy stosowanej przez własne dzieci. Należy podkreślić, iż przemoc dzieci i nastolatków wobec własnych rodziców przybierać może różne, mało znane, lecz często wyrafinowane formy. Stąd konieczność edukowania i uwrażliwiania zarówno jednostek jak i społeczności lokalnych na temat symptomów, przebiegu i wzorców postępowań sprawców przemocy, których autorami są dzieci i nastolatkowie.

Kampania ResponsibleTogether22 jest organizowana przez europejską sieć WORK-WITH-PERPETRATORS przy wsparciu Unii Europejskiej.

Materiały graficzne do pobrania: