Materiały edukacyjne do Europejskiej kampanii społecznej ResponsibleTogether22 – przemoc w bliskich związkach wśród młodzieży część II

Przedstawiamy 2 część materiałów graficznych i edukacyjnych przygotowanych w ramach europejskiej kampanii społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy w bliskich związkach organizowaną przez europejską sieć WORK WITH PERPETRATORS (WWP) i wspieraną przez Unię Europejską.

Niniejsze materiały graficzne dotyczą tematyki przemocy w bliskich związkach wśród młodzieży.

Zachęcamy do upowszechniania niżej załączonych materiałów i organizowania własnych, lokalnych kampanii społecznych poświęconych tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie i bliskich związkach.