Materiały edukacyjne do Europejskiej kampanii społecznej ResponsibleTogether22 – rola ojców w zapobieganiu przemocy w związkach własnych dzieci część III

Przedstawiamy trzecią i zarazem ostatnią turę materiałów graficznych przygotowanych w ramach prowadzonej obecnie europejskiej kampanii społecznej ResponsibleTogether22 poświęcone zagadnieniu roli ojców w przeciwdziałaniu przemocy w bliskich związkach swoich dzieci.

Jednym z tematów kampanii stanowi odpowiedzialność ojca za wychowywanie swojego dziecka. Dojrzewanie i wczesna dorosłość to okresy formacyjne, w których młodzi ludzie wypracowują strategie radzenia sobie ze sporami, zarówno we wczesnych związkach, jak i w rodzinie. Stanowi to zatem krytyczny etap, kiedy to nieodpowiednie wzorce zachowań rodziców mogą później stać się w pośrednią lub nawet bezpośrednią przyczyną przemocy domowej lub przemocy w związkach intymnych. Stąd też znaczenie edukacji dzieci i budowania właściwych relacji z dzieckiem poprzez właściwe nieprzemocowe wzorce zachowań. Dlatego jednym z celów europejskiej kampanii społecznej ResponsibleTogether22 jest edukowanie rodziców na temat roli ojców w zapobieganiu przemocy w rodzinie.

Kampania ResponsibleTogether22 jest organizowana przez europejską sieć WORK-WITH-PERPETRATORS przy wsparciu Unii Europejskiej.

Materiały graficzne do pobrania: