Nieodpłatna pomoc i konsultacje dla ofiar przemocy

Stowarzyszenie DROGA świadczy nieodpłatne konsultacje psychologiczne, prawne i terapeutyczne dla ofiar przemocy. Spotkania odbywają się droga telefoniczną 792 665 294 w godzinach od 7 do 14, całą dobę 89 192 88 lub 89 527 00 00 przy wsparciu Olsztyńskiego Telefonu Zaufania lub online za pośrednictwem platformy DOXY.ME.

Celem kontaktu ze specjalistą prosimy o kliknięcie na dany link i kontakt:

Krzysztof – certyfikowany specjalista pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie (pokój niebieski) – wtorki godz. 14.30-16.00.https://doxy.me/niebieski


Agata – psycholog i certyfikowana specjalistka pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie (pokój fioletowy) – środy w godz. 8.30-11.00

Agnieszka –  psycholog (pokój fioletowy) w czwartki w godz. od 11 do 13.30.https://doxy.me/fioletowy


Ewa – certyfikowana specjalistka pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie (pokój zielony) – środy w godz. 15-17.30https://doxy.me/zielony


Monika – prawnik (pokój szary) – poniedziałki w godz. 11.00-13.30https://doxy.me/szary

Zapewniamy pełną anonimowość. Dane z sesji są zaszyfrowane. Konsultacje odbywają się w tylko w formie audio, a dla osób zainteresowanych zarówno w formie audio jak i wideo.

Projekt pt.: „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej” w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.