Stowarzyszenie DROGA członkiem Victim Support Europe

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie DROGA stało się oficjalnie członkiem organizacji Victim Support Europe (VSE). VSE to wiodąca europejska pozarządowa organizacja parasolowa, która powstała w 1990 r. i od tego czasu podejmuje działania na rzecz ofiar wszystkich rodzajów przestępstw tj. przemocy ze względu na płeć, handlu ludźmi, wykorzystywania seksualnego, nienawiści i terroryzmu. VSE reprezentuje 70 krajowych organizacji członkowskich, zapewniając każdego roku wsparcie ponad 2 milionów osób w 33 krajach.

Misją VSE jest poprawa europejskiego i międzynarodowego prawa ofiar poprzez m.in. prowadzenie badań, zmian ustawodawstwa i budowanie potencjału instytucjonalnego na poziomie krajowym i lokalnym.