Szkolenie na temat przemocy w szkołach

    

W dniu 20 marca 2023 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Szczytnie odbyły się spotkania warsztatowo – szkoleniowe dla osób zainteresowanych wdrażaniem w swoich placówkach oświatowych programu edukacyjno – profilaktycznego ,,W sieci przemocy” opracowanego przez specjalistów Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku.

Program ma zadanie podniesienie świadomości uczniów szkół na temat przemocy oraz zwiększenie kompetencji na temat przemocy, której ofiarami są także dzieci i młodzież. Treści programu koncentrują się na identyfikacji potencjalnych zagrożeń z obszaru przemocy domowej oraz docelowo wczesnego wykrywania zjawiska przemocy domowej wśród uczniów szkół.

W spotkaniu szkoleniowym wzięło udział 14 nauczycieli, którzy przeprowadzą warsztaty i spotkania indywidualne z zakresu w/w programu w na terenie szkół muzycznych województwa warmińsko – mazurskiego oraz internatów przy szkołach muzycznych. Szkolenia przeprowadził certyfikowany terapeuta i członek Stowarzyszenia DROGA Krzysztof Rubas.

Szkolenie stanowi cześć projektu „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.