Konferencja podsumowująca projekt „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej”

W dniu 24 marca 2023 r. o godz. 10.00 w Olsztynku w siedzibie MOPS w Olsztynku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pt.:”Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej”.

W konferencji wzięło udział łącznie 50 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i funkcjonariuszy z całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Poniżej materiały na temat realizacji projektu udostępnione podczas konferencji.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.