Projekt pt.: „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej” w liczbach i na zdjęciach

Z dniem 30 kwietnia 2023 r. kończy się realizacja projektu pt.: „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej„.

W trakcie 18 miesięcy trwania projektu zrealizowano prawie 200 godzin wsparcia psychologicznego, 200 godzin terapeutycznego oraz 190 godzin pomocy prawnej z której skorzystało stacjonarnie oraz online i telefonicznie 252 osób świadczonych przez specjalistów ze stowarzyszenia DROGA na rzecz ofiar i sprawców przemocy domowej.

W ramach projektu zrealizowano ogólnopolską kampanię społeczną na temat przemocy w przemocy w rodzinie wśród młodych ludzi. Kampania była realizowana w mediach społecznościowych przez ponad 100 podmiotów i instytucji na terenie całego kraju.

Ponadto, projekt umożliwił świadczenie pomocy telefonicznej pierwszego kontaktu ofiarom przemocy w rodzinie z całej Polski przez wolontariuszy z Olsztyńskiego Telefonu Zaufania. W trakcie trwania projektu przeprowadzono 230 godzin rozmów telefonicznych z 361 ofiarami przemocy domowej, z czego 41 osób doznało przemocy fizycznej, 29 seksualnej i 140 osób przemocy ekonomicznej. 162 osób pochodziło z małych miast, a 101 z dużych miast.

Poniżej krótki film oraz raport podsumowujący realizację projektu.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.