Działalność Stowarzyszenia DROGA w statystykach w 2022 r.

Stowarzyszenie DROGA jest organizacją pozarządową, powstałą w 2010 r. Od tego czasu koncentruje się na podejmowaniu działań na rzecz pomocy osobom z grup ryzyka, głownie związanym ze zjawiskiem przemocy oraz uzależnień.

W 2022 r. zrealizowaliśmy i wciąż realizujemy wiele programów i projektów na które zdobywamy samodzielnie środki finansowe. Beneficjentami są osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież z Olsztynka i powiatu olsztyńskiego.

We wszystkich programach zrealizowanych w 2022 r. otoczyliśmy opieką 989 osób dorosłych oraz 311 dzieci i młodzieży, co daje łącznie 1300 osób, z czego 193 osoby wymagały pomocy prawnej, 208 sprawców przemocy, 299 osób doznających przemocy, 149 osób współuzależnionych, 90 osób uzależnionych od alkoholu i nadużywających alkoholu, 40 osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ale też 256 dzieci i młodzieży wymagających wsparcia psychologicznego, 40 dzieci i młodzież z rodzin z problemem przemocy oraz 15 dzieci i młodzież mająca doświadczenia związane z zażywaniem alkoholu.