Warsztaty na temat terapii dla sprawców przemocy metodą Jyvaskyla

Przypominamy, że w dniach 29.05 -01.06.2023 r. w Dębowej Górze k. Olsztynka, Mazurskie Centrum Rehabilitacji, Dębowa Góra 1a odbędzie się warsztat na temat zasad prowadzenia terapii dla sprawców przemocy metodą Jyvaskyla prowadzony przez prof. Juhę Holmę z Uniwersytetu Jyväskylä.

Wszystkich zakwalifikowane osoby zapraszamy do udziału w zajęciach, które będzie okazją do umówienia teoretycznych ram modelu, przedstawienia i przedyskutowania trudnych przypadków klientów uczestniczących w terapiach prowadzonych przez polskich specjalistów oraz zaprezentowanie zasad terapii grupowej dla sprawców przemocy, w tym terapii w parach prowadzonych w modelu Jyväskylä.

Poniżej program warsztatów.

Warsztaty stanowią cześć projektu „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”  finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.