Seminarium kontaktowe 22 V’la Erasmus – relacja

W dniach od 8 do 12 maja 2023 r. w Paracret (Francja) odbyło się seminarium kontaktowe w projekcie 22 V’la Erasmus finansowane ze środków programu Erasmus Plus. Celem seminarium było nawiązanie kontaktów i zbudowanie partnerstw międzynarodowych do przyszłych projektów w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży.

Seminarium wzięło udział 12 organizacji młodzieżowych z terenu całej UE poświęcone realizacji programów aktywizacji społecznej młodzieży, zwłaszcza młodzieży z grup ryzyka, wśród nich LA VIBRIA INTERCULTURAL (Hiszpania), LINK (Włochy), Enoa Linguistics (Rumunia), Hopeland (Grecja), GFAS (Niemcy), IUVENTIA (Serbia), Dobrovlnicke Centrum z.s. (Czechy), IKOS (Turcja), IYER (Dania).

Poniżej relacja zdjęciowa: