Walne Zebranie Stowarzyszenia DROGA

W dniu 02.06.2023 r. w Olsztynku odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia DROGA. W trakcie spotkania omówiono działania podjęte w 2022 r. oraz plany na 2023 r. oraz przegłosowano uchwały w sprawie funkcjonowania zarządu stowarzyszenia.

Szczegółowy opis działań podjętych przez stowarzyszenie znajduje się w rocznym sprawozdaniu dostępnym poniżej, a skrócona prezentacja działalności stowarzyszenia 2022 r. w zakładce Statystyki: