Konferencja sieci WWP na temat nowych metod pracy ze sprawcami przemocy

Zapraszamy do udziału w dorocznej konferencji organizowanej online w dniach 11-12 października 2023 r. przez sieć WORK WITH PERPETRATORS (WWP) poświęconej pracy ze sprawcami przemocy. Konferencja nosi tytuł „Critical Cases – Understanding & responding to high-risk domestic violence perpetrators” i bedzie miała na celu zrozumienie i reagowanie na przypadki wysokiego ryzyka przemocy domowej.

Konferencja obejmuje sesje plenarne oraz warsztaty poświęcone różnym technikom pracy ze sprawcami przemocy takim jak Trauma Informed Model, wykorzystaniu Wirtualnej Rzeczywistości (VR), projektowaniu strategii opartych na danych w ocenie ryzyka IPV oraz reagowaniu na ryzyko i zrozumienie podejścia tzw. gwarancji przejściowych (transitional safeguarding) podczas pracy z młodymi sprawcami przemocy w wieku 16–11 lat.

Zapraszamy do udziału w konferencji.

Zapisy na stronie: https://www.work-with-perpetrators.eu/events/annual-conferences/annual-conference-2023

Poniżej program konferencji w języku angielskim.