Dołącz do kampanii społecznej #ResponsibleTogether23!

Zapraszamy wszystkie zainteresowane instytucje i organizacji pozarządowe do wzięcia udziału w tegorocznej kampanii społecznej pt. #ResponsibleTogether23.

Tematem kampanii w 2023 r. będzie zachęcanie do działań na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie oraz pokazanie, że programy dla sprawców stanowią cenną, skuteczną i odpowiedzialną część reakcji na przemoc ze strony partnera.

Kampania będzie realizowana w Internecie i w mediach społecznościowych w terminie od 25 listopada do 10 grudnia 2023 r. W ramach kampanii udostępniamy nieodpłatnie materiały w języku polskim dla wszystkich organizacji i instytucji zainteresowanych tematyką zapobiegania przemocy w rodzinie.

Materiały do kampanii zostaną przygotowane przez sieć europejską sieć WORK-WITH-PERPETRATORS we współpracy z organizacjami z całej Europy. Instytucje zainteresowane współpracą zapraszam do kontaktu mailowego na Stowarzyszenia DROGA.

Kampania będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.