Podsumowanie projektu „Przemoc to niemoc”

W dniu 27 pażdziernika 2023 r. o godz. 10.00 w Olsztynku w siedzibie MOPS w Olsztynku odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu pt.:”Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

W seminarium uczestniczyło 35 osób, wśród nich przedstawiciele władz lokalnych, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego odpowiedzialnych za kwestie wsparcia ofiar przemocy, nauczyciele oraz członkowie Uniwersytetu III Wieku z Olsztynka. Tematem seminarium było przedstawienie rezultatów, trwającego dwa lata, projektu, którego celem było wsparcie społeczności lokalnej w wysiłkach na rzecz ograniczenia przemocy domowej poprzez indywidualne konsultacje prawne, psychologiczne i terapeutyczne, lokalne kampanie społeczne i programy zapobiegania przemocy w szkołach.

Poniżej prezentacje i relacja zdjęciowa z tego wydarzenia:

Projekt „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.