Początek europejskiej kampanii społecznej na temat przeciwdziałania przemocy domowej #ResponsibleTogether’23

W dniu dzisiejszym tj. 25 listopada 2023 r. ruszyła europejska kampania społeczna na temat przeciwdziałania przemocy domowej #ResponsibleTogether’23.

Kampania ma na celu promowanie pracy ze sprawcami przemocy, zwłaszcza upowszechnianie i zachęcenie do udziału w wszelkiego rodzaju terapiach. Praca ze sprawcami przemocy zmniejsza ryzyko incydentów przemocowych w rodzinie.

W ramach prowadzonej kampanii udostępniamy materiały wizualne (ulotki, plakaty, filmy i inne), które mogą być wykorzystane przez każdą zainteresowaną organizację lub instytucję do prowadzenia własnych działań w mediach społecznościowych lub w infosferze.

Więcej na temat kampanii i Stowarzyszenia DROGA na:

Materiały do pobrania są dostępne tutaj lub na stronie: https://stowarzyszeniedroga.com.pl/kampania-spoleczna-responsibletogether23/

Kampania będzie realizowana przez Europejską Sieć WWP we współpracy z organizacjami pozarządowymi z całej UE tj. BAG TäHG (Niemcy), Vive Zene (Bośnia i Hercegowina), FNACAV (Francja), Stop Nasílí (Czechy), DUGA & UZOR (Chorwacja), CAM (Włochy), Relive (Włochy), White Dove (Włochy), CLMB (Albania), Quendra VANTRA (Albania), ZBT (Albania), SPAVO PROTEAS (Cypr), UG Buducnost Modrica (Bośnia i Hercegowina), LoM (Czechy), Social Insurance Board (Estonia), OPNA (Serbia) oraz Stowarzyszenie DROGA (Polska) przy wsparciu Unii Europejskiej.

Dołącz do kampanii. ZMIANA JEST MOŻLIWA!