Ochrona dzieci #ResponsibleTogether’23

Trwa europejska kampania społeczna #ResponsibleTogether’23 mająca na celu promowanie pracy ze sprawcami przemocy.

Doświadczanie przemocy domowej znacząco oddziałuje dla dzieci. Zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń lękowych, depresji, nadużywania substancji i tym podobnych. Praca z ojcami i motywowanie ich do zmiany zachowania znacząco poprawi sytuację ich dzieci.

Czy wiesz, że: specjalistyczna terapia dla sprawców przemocy znacznie obniża ryzyka zachowań przemocowych i pomaga chronić dzieci!

Więcej na temat kampanii i działalności stowarzyszenia DROGA:

Nie bądź obojętny. Dołącz do europejskiej kampanii społecznej #ResponsibleTogether’23.

Chrońmy dzieci! ZMIANA JEST MOŻLIWA!