Przemoc domowa jako problem społeczny: kampania #ResponsibleTogether’23

Przemoc w związkach to problem społeczny. Możemy ją powstrzymać tylko wtedy, gdy wszyscy pracujemy nad rozwiązaniem. Jeśli masz stały kontakt ze sprawcami przemocy w swoim miejscu pracy, masz szansę interweniować i rozpocząć proces zmiany.

Dlatego dołącz do europejskiej kampanii społecznej #ResponisbleTogether’23, której tematem jest przeciwdziałanie przemocy domowej. Pobierz materiały tutaj:

Kampania jest realizowana przez WWP przy wsparciu finansowym UE.