Mobilność w Côtes d’Armor ramach projektu pt: „Modelowe Wioski Tematyczne. Program rozwoju kompetencji lokalnych liderów”: krótkie sprawozdanie

W dniach 28.07.2021 – 02.08.2021 r. w ramach projektu pt.:”Modelowe Wioski Tematyczne. Program rozwoju kompetencji lokalnych liderów” finansowanego ze środków programu Erasmus Plus, odbyła się mobilność w departamencie Côtes d’Armor (Francja) w której uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia DROGA, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Morągu oraz Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie.

W trakcie wizyty odbyły się szkolenia na temat metod aktywizacji społecznej związanej z tworzeniem wiosek tematycznych oraz wizyty studyjnej w organizacjach samorządowych i samorządach lokalnych zajmujących się tą tematyką. W trakcie szkoleń mieliśmy okazję zobaczyć centrum zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego w Palacret, który służy również jako ośrodek dokumentacji zrównoważonego rozwoju, kultur lokalnych i międzynarodowych. Wzięliśmy również udział w Święcie Tkaczy oraz uroczystościach zapalenia znicza na grobie polskich żołnierzy, zorganizowanych przez władze miasta Quientin.