Stowarzyszenie DROGA wydaje książkę pt.:”Uzależnienie młodzieży od Internetu. Uwarunkowania społeczne, diagnostyka, profilaktyka”

W czwartym kwartale 2021 r. Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA wydaje książkę ,,Uzależnienie młodzieży od Internetu. Uwarunkowania społeczne, diagnostyka, profilaktyka” autorstwa członków stowarzyszenia – prof. Agnieszki Zduniak i Krzysztofa Rubasa. Publikacja ma dostarczyć wiedzy o współczesnym stanie badań na temat przyczyn i skutków uzależnienia od Internetu, a także informacji na temat stosowanych obecnie w różnych krajach świata metod profilaktyki i terapii.

Jako przykład dobrych praktyk przedstawiony zostanie szczegółowo nowatorski program profilaktyczno – edukacyjny „Złapany w sieć”, który został zrealizowany w roku 2013 przez Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA i dofinansowany był przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Problematyka uzależnienia od Internetu jest wciąż tematem dyskusji nie tylko wśród naukowców, w tym głównie przedstawicieli medycyny i nauk społecznych, lecz także osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki społecznej. Mamy nadzieję, że książka będzie inspiracją do dalszych badań w tej dziedzinie i zwróci uwagę na znaczenie zjawiska, które staje się coraz poważniejszym problemem społecznym.

Pozycja będzie współfinansowana przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku.

Jednocześnie przypominamy, że Stowarzyszenie DROGA w 2021 r. wydało dwie książki, której autorami są jej członkowie. Pierwsza pod tytułem „Przemoc – droga donikąd” powstała dzięki współpracy z maltańską fundacją zajmującą się tematyką przemocy – Victim Support Malta oraz druga pod tytułem „Model Jyväskylä. Innowacyjny program w zakresie psychoterapii rodzin z problemem przemocy” przy wsparciu fińskiego Uniwersytetu Jyväskylä.