Mieszkanie interwencyjne dla ofiar przemocy domowej

Informujemy, że w ramach projektu pt.:”Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej” uruchomiliśmy na terenie Olsztynka nieodpłatne mieszkanie interwencyjne dla ofiar przemocy domowej. Warunkiem dostępu do mieszkania jest realizacja terapeutycznego programu wsparcia.

Wkrótce na naszej stronie Internetowej więcej szczegółów.

Projekt pt.: „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej” w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.