Trwa rekrutacja do świetlicy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem przemocy w Olsztynku

W ramach projektu pt.: „Przemoc to niemoc. Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania” trwa rekrutacja 20 dzieci w wieku 10-18 lat do świetlicy terapeutycznej.

Świetlica będzie ma na celu poprawę sytuacji społecznej i emocjonalnej dzieci i młodzieży, dokonanie zmian w postawach i zachowaniach społecznych jej uczestników. Istotą programu będzie też odreagowanie emocjonalne, uczenie pozytywnego patrzenia na siebie, przełamywanie utrwalonych stereotypów dotyczących niemożności zmiany swojego zachowania, wprowadzenie korekty postaw uczestników w zetknięciu się z trudnymi sytuacjami powiązanymi z aktami przemocy w rodzinie.

Zajęcia będą miały na celu umożliwienie uczestnikom nabycia umiejętności rozpoznawania i wyrażania własnych uczuć, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, wzrost poczucia własnej wartości i samooceny, doświadczanie trudnych i miłych emocji poprzez uczenie się nowych umiejętności. Na świetlicy będą organizowane zarówno zajęcia indywidualne jak i warsztatowe.

W sprawie zapisów na świetlicę zapraszamy do kontaktu z Panią Anna Burcz oraz Panią Mariolą Olewnik.

Zajęcia rozpoczną się w listopadzie br. i potrwają do września 2022 r.

Projekt pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania” w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.