„Modelowe Wioski Tematyczne. Program rozwoju kompetencji lokalnych liderów” – podsumowanie projektu

W dniach od 30 sierpnia do 10 września br. w miejscowości Zejtun na Malcie odbyły się dwa wyjazdy szkoleniowe członków Konsorcjum dotyczące tematyki wiosek tematycznych. W szkoleniach wzięło udział łącznie 10 osób ze CWOP, Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie oraz Stowarzyszenia DROGA. Szkolenie było poświęcone metodom drożenia koncepcji wioski tematycznej na przykładzie Zejtun – gminy chleba i oliwy. Tematyka szkoleń związana była ze sposobami wyszukiwania starych receptur we współpracy z historykami i rzemieślnikami, adaptacją produktu do współczesnych realiów, prpdukcji chleba jako produktu lokalnego, metod angażowania społeczności lokalnej w tworzenie wioski tematycznej na przykładzie gminy Zejtun, szacowania potencjału produktowego i marketingowego, sprzedaży produktów oliwnych, metod włączania lokalnego biznesu i przekazywania środków finansowych do specjalnego ​​funduszu, ale także podział środków finansowych pomiędzy aktorów społecznych.

W ramach mobilności mogliśmy również zobaczyć komercyjną koncepcję wioski tematycznej na Malcie, której nadano formę „parku rozrywki”, zwaną Popeye Village.

Należy podkreślić, że projekt składał się łącznie z czterech mobilności. Oprócz dwóch szkoleń na Malcie odbyły się również dwa szkolenia we Francji w departamencie Cotes d’Armor. Łącznie w projekcie zrealizowano 20 mobilności.

Projekt pt.:”Modelowe Wioski Tematyczne. Program rozwoju kompetencji lokalnych liderów” jest finansowany ze środków programu Erasmus Plus.

Poniżej prezentujemy relację zdjęciową z pobytu.