Konferencja Warmińsko-Mazurskiego Centrum Praw Kobiet

W dniu 15.12.2021 r. Stowarzyszenie DROGA wzięło udział w konferencji zorganizowanej przez Warmińsko-Mazurskie Centrum Praw Kobiet. Konferencja odbyła się w Olsztynie przy ul. Tarasa Szewczenki 1 ( budynek OCOP). Celem projektu było utworzenie Punktu Konsultacyjnego WMCPK, zintegrowane działań organizacji pozarządowych i upowszechnianie informacji mogących przyczynić się do wsparcia osób doświadczających przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć.

W trakcie konferencji zaprezentowaliśmy działania realizowane w ramach projektu „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej” sfinansowanego w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) na lata 2014-2021.

Program konferencji:

11:00 – 11:15 – Przywitanie zaproszonych gości
11:15 – 11:30 – Prezentacja „Warmińsko-Mazurskiego Centrum Praw Kobiet”- Barbara Elżbieta Wyłudek
11:30  – 12:00 Wystąpienia zaproszonych gości :
Dr Joanna Frankowiak – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w ramach Akademickiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Empatia”
Krzysztof Wilczek – Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku
Daria Hofman – Fundacja Court Watch Polska – on-line   

13:00 – Dyskusja i  poczęstunek