Film na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie DROGA kampanii społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie prezentujemy film poświęcony tej tematyce.

Film przedstawia działania podejmowane przez Stowarzyszenie DROGA oraz Olsztyński Telefon Zaufania mające na celu pomoc ofiarom przemocy.

Zapraszamy do obejrzenia filmu

Realizacja projektu „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej” jest finansowana w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) na lata 2014-2021.