Konkurs plastyczny i twórczości własnej pt.: „Moja rodzina bez przemocy”

Stowarzyszenie DROGA ogłasza konkurs plastyczny i twórczości własnej pt.:”Moja rodzina bez przemocy”. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy I – VIII) i ponadpodstawowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Celem konkursu jest zmotywowanie do refleksji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z występowania zjawiska przemocy w rodzinie oraz zmotywowanie do reakcji w sytuacjach przemocy w rodzinie.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace plastyczne (rysunek, malarstwo, rzeźba, itp.) wykonane dowolną techniką plastyczną, np. ołówek, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, kredki, grafika, collage, na papierze typu brystol, blok techniczny, ale też utwory z zakresu poezji, limeryki, wiersze, teksty piosenek związane z tematem konkursowym.

Konkurs trwa od dnia 30.05.2022 r. do dnia 24.06.2022 r., a wyniki zostaną ogłoszone do dnia 16.09.2022 r. na stronie internetowej Organizatora i współorganizatora.

Regulamin konkursu do pobrania

Konkurs jest realizowany jako element projektu pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, który jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.