Cztery cele przemocy domowej za pośrednictwem pełnomocnika

Osoby stosujące przemoc w związku chcą zdobyć kontrolę i nadużywać władzę. Ponieważ ofiara jest bezpośrednim celem tego pragnienia sprawowania władzy, najczęściej jest również celem zachowań agresywnych. Jednak sprawca, który chce wpłynąć na ofiarę, może również zdecydować się na uderzenie w inne miejsce. Jest to tak zwana przemoc pośrednia lub przemoc przez pełnomocnika. Bardzo powszechna w sytuacjach przemocy domowej, strategia ta jest niezwykle skuteczna, ponieważ jest skierowana do osób, którzy są bliscy ofierze.

1) Dzieci

Fakt, że sprawca stwarza klimat, w którym drugi rodzic jest zmuszany do uległości, jest sam w sobie formą psychicznego znęcania się nad dzieckiem. Co więcej, niektóre dzieci mogą być również bezpośrednio na celowniku sprawcy. Na przykład mogą być zastraszane lub atakowane, gdy sprawca próbuje zmusić drugiego rodzica do uległości. Alienacja rodzicielska, akt manipulacji dzieckiem w celu ingerencji w jego relacje z drugim rodzicem, jest również powszechnym aspektem pośredniej przemocy ze strony dzieci.

2) Zwierzęta domowe

Zwierzęta mogą być zastraszane lub poddawane aktom okrucieństwa przez sprawcę, aby zmusić ofiarę przemocy do uległości. Partner stosujący przemoc może również pozbawić ofiarę obecności ukochanego zwierzaka (lub zagrozić, że to zrobi), zmuszając do pozbycia się zwierzęcia, pozwalając mu uciec, poddając go eutanazji. Obecność zwierząt domowych w związkach przemocowych może sprawić, że ofiary wahają się przed odejściem w obawie, że to zwierzę zapłaci cenę decyzji podejmowanych przez człowieka.

3) Rodzina i przyjaciele

Rodzina, przyjaciele, koledzy i sąsiedzi często padają ofiarą umiejętnej manipulacji. Okłamując i przedstawiając im tendencyjny obraz rzeczywistości i sytuację ofiary, sprawca próbuje wpłynąć na nich i zdyskredytować taką osobę. Na ten typ przemocy narażone są zwłaszcza osoby starsze, mieszkające ze swoimi dziećmi pod jednym dachem. Mogą oni być obiektem gróźb „wyrzucenia ich”, zaprzestania oferowania im opieki związanej z chorobą, a nawet mogą być narażeni na przemoc fizyczną.

4) Adwokaci i opieka społeczna

Osoby pracujące w sektorze opieki społecznej i prawnicy są szczególnie dotknięte przemocą domową za pośrednictwem  pełnomocnika. Z powodu manipulacji i kłamstw, którym są poddawani, może być im bardzo trudno dokładnie ocenić sytuację, wysłuchać wersji ofiary i nawiązać z nią pozytywną relację. Niestety, ten rodzaj przemocy pośredniej może mieć katastrofalne skutki dla życia ofiary, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy związane z opieką nad dzieckiem i rozwód.