Szkolenie online w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych

W dniu 7 lipca 2022 r. o godz. 17.00 Stowarzyszenie DROGA organizuje szkolenie online poświęcone tematyce przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych. Szkolenie jest skierowane dla członków organizacji pozarządowych.

Tematyka szkolenia obejmie zagadnienia związane z:

  1. różnymi formami przemocy i nadużyć, jakich doświadczają seniorzy w rodzinach lub instytucjach środowiskach tj. np. domy opieki
  2. symptomami i oznakami stosowania różnych i mniej znanych form przemocy wobec osób starszych, zwłaszcza przypadków przemocy ekonomicznej, psychicznej tj. np.: zmiana wzorców żywieniowych lub problemy ze snem, niewyjaśnione zmiany w zachowaniu, samookaleczenie, wypłaty pieniędzy nieregularne lub nietypowe dla starszej osoby, wypłaty pieniędzy, które są niezgodne ze stanem finansowym starszej osoby, zmiana testamentu lub tytułu własności w celu opuszczenia domu lub majątku „nowym znajomym lub krewnym”, podejrzana aktywność na koncie karty kredytowej, zaniedbanie, pomijanie istotnych potrzeb psychosomatycznych, społecznych i materialnych osób starszych, izolacja społeczna oddzielenie ludzi w podeszłym wieku od reszty społeczeństwa.

Szkolenie poprowadzi członek Stowarzyszenia prof. Agnieszka Zduniak.

Zapisy na szkolenia przyjmowane są na adres mailowy Stowarzyszenia DROGA.

Zapraszamy do udziału!