Trwa nabór na szkolenia dla seniorów w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych

Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej rozpoczęło rekrutację do serii szkoleń dla 150 seniorów z województwa warmińsko-mazurskiego na temat przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych.

Szkolenia ma za zadanie przybliżenie tematyki przemocy wobec osób starszych w kontekście możliwości jego zapobiegania, zwłaszcza nabycia umiejętności wykrywania symptomów i oznak stosowania różnych form przemocy wobec osób starszych tj. przemocy ekonomicznej, psychicznej dotyczących np. niewyjaśnionych upadków i urazów, wypisywania nadmiernej ilości recept, niedożywienia lub odwodnienia występującego bez wyraźnej przyczyny związanej z chorobą, zmiany wzorców żywieniowych lub problemów ze snem, bezradności oraz niewyjaśnionych zmiany w zachowaniu.

Zapisy na szkolenia prowadzone są przez przedstawicieli OSPT telefonicznie lub mailowo.

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu!

Przypominamy również, że trwają konsultacje indywidualne specjalistów Stowarzyszenia DROGA pracującymi z ofiarami i sprawcami przemocy. Konsultacje są bezpłatne dzięki realizacji projektu pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Szkolenie dla seniorów stanowi część projektu pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, który jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.