Szkolenie na Malcie dla członkiń stowarzyszenia DROGA

W dniach 26-30 wrzesień 2022 r. pięć członkiń i wolontariuszek stowarzyszenia DROGA odbywa na Malcie kurs języka angielskiego. Kurs stanowi jeden z elementów projektu pt.: „Droga do lepszych kompetencji” finansowanego ze środków programu Erasmus Plus.

Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i kompetencji kadry Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA poprzez opracowanie narzędzi i metod uczenia się osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kurs ma na celu podniesienie umiejętności posługiwania się komunikatywnie j. angielskim w kontekście realizowanych projektów współpracy ponadnarodowej. Dzięki niemu znacznie poszerzy się pole działania Stowarzyszenia DROGA na rzecz osób wykluczonych społecznie.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej