Szkolenie dla nauczycieli do programu „W sieci przemocy – program edukacyjny dla szkół”

W dniu 1 października 2022 r. w Olsztynku odbyło się szkolenie nauczycieli na temat wdrażania lokalnego programu w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy w szkołach pt.:”W sieci przemocy – program edukacyjny dla szkół” w ramach projektu „Przemoc to niemoc”.

Program został opracowany przez członków stowarzyszenia DROGA w Olsztynku i ma za zadanie podnoszenie świadomości na temat przemocy poprzez przygotowanie szkolenia pokazującego perspektywę ofiary oraz pomoc we  wczesnym wykrywaniu zjawiska przemocy domowej i rówieśniczej wśród uczniów szkół.

W szkoleniu wzięło udział dziewięciu nauczycieli i pedagogów z powiatu olsztyńskiego, których zadaniem będzie następnie realizacja pilotażu w szkołach skierowanych do 200 uczniów z 10 klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, który został zaplanowany na listopad i grudzień 2022 r. Program szkoleniowy i jego rezultaty zostaną zaprezentowane w formie publikacji książkowej na początku 2023 r.

Szkolenie prowadził Krzysztof Rubas i Agnieszka Bucała.

Szkolenie dla nauczycieli stanowi część projektu pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, który jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.