Wspieramy europejską kampanię społeczną na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie #ResponsibleTogether

Stowarzyszenie DROGA wspiera europejską kampanię społeczną na rzecz przeciwdziałania przemocy w bliskich związkach organizowaną przez europejską sieć WORK WITH PERPETRATORS (WWP) oraz Unię Europejską. Przypominamy, że Stowarzyszenie DROGA jest członkiem sieci WWP.

Kampania ta będzie przeprowadzona w dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2022 r. m.in. w mediach społecznościowych i ma zadanie uwrażliwienie na tematykę przemocy domowej w bliskich związkach. Będzie ona skierowana zarówno do ogółu społeczeństwa, ale także dla organizacji, instytucji i ekspertów pracujących ze sprawcami przemocy i wspierających społeczne polityki antyprzemocowe.

W ramach kampanii przygotowane będą nieodpłatnie materiały graficzne do udostępnienia w mediach społecznościowych, ale też plakaty i ulotki w języku polskim.

Osoby lub organizacje zainteresowane dołączeniem do kampanii i uzyskaniem nieodpłatnych materiałów oraz przygotowaniem innych wydarzeń tj. warsztaty, szkolenia i prelekcje, zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt mailowy lub za pośrednictwem naszego profilu na Facebooku.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20 listopada 2022 r. i serdecznie zapraszamy do współpracy!

Więcej na temat kampanii:

https://www.work-with-perpetrators.eu/events/campaign