Wyróżnienie wojewody warmińsko-mazurskiego dla gminy Olsztynek za działania w zakresie przeciwdziałania przemocy

W dniu 14 listopada 2022 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się wojewódzka konferencja pt. 'Świadomość. Bezpieczeństwo. Wsparcie osób starszych.”

Podczas konferencji Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Piotr Opaczewski wręczył wyróżnienia liderom działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Statuetkę otrzymały zespoły interdyscyplinarne z Wydmin oraz Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Olsztynka z Przewodniczacą Panią Ewą Szerszeniewską.

Gratulujemy!