Szkolenie dla seniorów w Młynarach

W dniu 1 grudnia br. w miejscowości Młynary w siedzibie GOPS (woj. warmińsko-mazurskie) odbyło się szkolenie poświęcone tematyce przemocy wobec osób starszych, w szczególności identyfikacji pierwszych symptomów takiej przemocy oraz aspektów prawnych i ochrony ofiar. Szkolenie poprowadzili przedstawiciele Olsztyńskiego Telefonu Zaufania – partnera Stowarzyszenia DROGA. W szkoleniu wzięło udział 15 seniorów z gminy Młynary.

Szkolenie stanowiło część europejskiej kampanii społecznej nt. zapobiegania przemocy w bliskich związkach #ResponsibleTogether22 organizowanej przez europejską sieć WORK WITH PERPETRATORS, w której aktywnie uczestniczy również Stowarzyszenie DROGA.

Szkolenie zostało zrealizowane jako element projektu pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, który jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.