Stowarzyszenie DROGA pomaga realizować europejski projekt Benevict na temat praw ofiar przemocy

Stowarzyszenie DROGA zostało jednym z partnerów w europejskim projekcie Benevict realizowanym przez europejską sieć Victim Support Europe (VSE). Partnerstwo utworzone w ramach projektu BeneVict zbiera informacje na temat praktycznych aspektów implementacji europejskiej dyrektywy 2012/29/UE o prawach ofiar w państwach członkowskich. Jednym z elementów projektu jest badanie ankietowe oraz wywiady pogłębione przeprowadzone wśród przedstawicieli instytucji i organów związanych z wymiarem sprawiedliwości w Polsce (np. sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze policji, zarządzający sektorem pozarządowym specjalizującym się we wsparciu ofiar przemocy, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej i inni). Badanie to będzie realizowane w Polsce przez Stowarzyszenie DROGA od połowy listopada 2022 r. do stycznia 2023 r.

Zamierzeniem projektu BeneVict jest zwiększenie praw ofiar przestępstw w UE. Projekt wspiera państwa członkowskie UE w podejmowaniu działań na rzecz ofiar przemocy, opracowywaniu ich własnych strategii krajowych, dostarczaniu narzędzi metodologicznych dla przyszłych wspólnych inicjatyw – w tym oceny wdrożeń dyrektywy, gromadzenia danych oraz opracowanie argumentów na rzecz zwiększenia korzyści płynących ze wsparcia ofiar i uzasadnienia ich jako inwestycji o charakterze społecznym.
Metodologia projektu ma również za zadanie opracowanie uchwycenia perspektywy płci i perspektyw ofiar różnych form przemocy w szczególności grup takich jak dzieci, ofiary terroryzmu, przestępstw z nienawiści, niepełnosprawnych oraz ofiar przemocy domowej.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony przegląd różnych praktyk w zakresie gromadzenia danych, które mogą pomóc w identyfikacji i/lub rozwiązaniu kwestii równości płci i wiktymizacji ofiar.

Więcej na temat projektu: https://victim-support.eu/what-we-do/our-projects/ongoing/benevict/