Szkolenie na temat przemocy dla seniorów

W dniu 15 grudnia 2022 r. w siedzibie MOPS w Olsztynku odbyło się nieodpłatne szkolenie skierowane do kolejnej grupy seniorów z gminy Olsztynek, którego przedmiotem była prezentacja różnych form przemocy wobec osób starszych oraz przemocy dzieci i młodzieży wobec dorosłych. W szkoleniu zostało przeprowadzone przez radców prawnych z Olsztyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Telefonicznej dla grupy 15 seniorów.

Szkolenie stanowiło część europejskiej kampanii przeciwko przemocy w bliskich związkach #ResponsibleTogether22′ zorganizowanej we współpracy z siecią WORK WITH PERPETRATORS.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu wszystkie instytucje i organizacje pozarządowe z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, zainteresowane organizacją zajęć o podobnej tematyce na swoim terenie. Zajęcia mają charakter niedopłatny.

Szkolenie zostało zrealizowane jako element projektu pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, który jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.