Szkolenie w zakresie współdziałania instytucji na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej

W dniach 28-29 grudnia 2022 r. w Olsztynku odbyło się szkolenie dla 20 przedstawicieli instytucji lokalnych w zakresie prowadzenia skutecznej interwencji kryzysowej oraz wsparcia ofiar przemocy domowej.

Szkolenie prowadziła Pani Ewa Szerszeniewska – certyfikowana specjalistka w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Tematyka zajęć dotyczyła wymiany informacji pomiędzy instytucjami, stosowania w praktyce procedury Niebieskiej Karty, współdziałania przedstawicieli policji, służby zdrowia, oświaty, instytucji pomocy społecznej i zespołów interdyscyplinarnych, ale też prezentacja i analiza obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony ofiar przemocy.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu pt.:”Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej„.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.