Profilaktyka wskazująca. Funkcjonowanie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin, osób współuzależnionych, osób doznających przemocy i stosujących przemoc

Stowarzyszenia DROGA we współpracy z MOPS w Olsztynku zrealizowała program funkcjonowania Punktów Konsultacyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, osób współuzależnionych, osób uzależnionych od alkoholu oraz nadużywających alkoholu, Prawniczego Punktu Konsultacyjnego i Psychologicznego Punktu Konsultacyjnego dla młodzieży.

Program został realizowany w okresie od 04.05.2022 r. do 16.12.2022r.

W tym okresie odbyło się 461 konsultacji specjalistycznych dla mieszkańców gminy Olsztynek. Konsultacje przeprowadzono na rzecz 302 kobiet i 159 mężczyzn.