Stowarzyszenie DROGA partnerem w projekcie 22, V’la Erasmus

Stowarzyszenie DROGA zostało partnerem w projekcie 22, V’la Erasmus przygotowanym i zarządzanym przez francuskie stowarzyszenie Etudes et Chantiers Bretagne et Pays de Loire. Projekt ma za zadanie wzmocnienie kompetencji i potencjału organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych w rozwijaniu projektów europejskich, promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego wśród młodych ludzi, stworzenie europejskiej sieci partnerów, wzmocnienie lokalnych partnerstw, wymianę dobrych praktyk oraz mentoring między partnerami ponadnarodowymi.

Projekt będzie realizowany w szerokim partnerstwie przez Departament Côtes d’Armor, Ligue Enseignement 22, Cap A Cité, Intercultura oraz organizacje pozarządowe z całej Europy m.in z Turcji, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Czech, Niemiec oraz Rumunii.

Projekt jest finansowany ze środków programu Erasmus Plus, młodzież.