Konferencja na temat praw ofiar przemocy w Berlinie

W Berlinie w dniach 7-9 czerwca 2023 r. odbędzie się coroczna konferencja zorganizowana przez sieć Victim Support Europe (VSE). Będzie to wydarzenie hybrydowe na rzecz organizacji i instytucji wspierających ofiary przemocy. Główną tematyką konferencji będzie ochrona praw podstawowych z perspektywy ofiar oraz zrozumienie sposobów wdrażania przyszłych praktyk wsparcia dla ofiar przemocy.

Wystąpienia w trakcie konferencji będą dotyczyć również przestępstwom przeciwko demokracji w ciągle zmieniającym się środowisku przestępczym, pracy organów ścigania z ofiarami, zwłaszcza poszanowanie praw podstawowych ofiar oraz zapewnienie bezpiecznego środowiska społecznego i rozwijanie godnej zaufania służby policyjnej wrażliwej na sytuację ofiar.

Więcej na temat konferencji można znaleźć na stronie: https://2023.vse-conference.eu/